Dating 1965

Al je persoonlijke gegevens worden exclusief beheerd door

Niettemin worden alle gegevens betreffende je profiel slechts één enkele keer opgeslagen in de databank.

De informatie omtrent het profiel alsook het activatiesaldo die eraan gelinkt zou zijn, zullen noch overgedragen kunnen worden naar een ander profiel noch terugbetaald worden voor wat het activatiesaldo betreft daar ze Toegang De Rendez-Vous diensten zijn enkel gericht aan gebruikers vanaf 16 jaar.

Wij verzoeken ouders dan ook om toezicht te houden op het gebruik dat hun kinderen van deze site maken.

Dit zal gebeuren zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat je hiervoor een schadevergoeding – van welke aard ook – kan eisen.

Samengevat: eigent zich het recht toe om je profiel of bericht(en) te verwijderen, indien: je probeert om te gebruiken voor andere doeleinden dan voor ontmoetingen.

Leave a Reply